Bell 407-1 Avionics Upgrade

Project description

• Garmin G500 PFD/MFD Integrated Flight System
• Garmin GTN650 GPS/NAV/COM
• Garmin GTS800 Traffic System
• Garmin GMA350Hc Audio Panel
• Garmin GTR 225 VHF COM
• Garmin GTX335R Remote Transponder
• Flat Panel Installation
• True Blue USB Outlets

bell 407-1 avionics upgrade rotordyne charter maintenance